כותב

עמית רוז סמואל

שחקנית בהצגת יחיד ויזמית למען קבלה של אנשים עם מוגבלויות