כותב

נעמי קרן

כותבת תוכן עצמאית, חברת עמותה והדוברת של הקבוצה לקידום ההסדרה של בנקי הזרע בארץ