כותב

שרון אברהם ויס

מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח בישראל, לשעבר נציבת השיוויון הראשונה