כותב

צאלה מיינרט

ראש המרכז להורות ומשפחה במכללת סמינר הקיבוצים