קורס מדריכות רשת כנף

קהל יעד: הקורס מיועד לכל מי שרואה את עצמה מנהיגה, מובילת דרך ויזמית בקהילתה כמו גם לנשים המבקשות לקדם שינוי חברתי בקהילות המגוונות שלהן.
מבנה הקורס: ההכשרה תשלב הרצאות העשרה בנושאים חברתיים-כלכליים שונים בשילוב עם סדנאות מעשיות. הסדנאות יועברו על ידי רכזת קהילתית שתלווה את הקבוצה במספר מישורים עיקריים: עיבוד החומר הנלמד בהרצאות, גיבוש הקבוצה והקניית כלים לתכנון מיזמים לשינוי חברתי-קהילתי. רוב הסדנאות יועברו באמצעות טכניקת ריאליטי כנף, טכניקה ייחודית וחדשנית המשלבת שימוש במצלמה ככלי להתבוננות על עשייה קהילתית-חברתית. שיטת הריאליטי פותחה על מנת לאפשר למשתתפות הקורס היכרות מעמיקה זו עם זו, תוך קידום מיזמים לשינוי חברתי.

היקף הקורס: ההכשרה תכלול 6 מפגשים, בני 4 שעות אקדמיות כל אחד. כל מפגש יורכב משתי הרצאות וסדנה. המפגשים יתקיימו אחת לשלושה שבועות.

סך כל היקף הקורס: 24 שעות אקדמיות.

הקורס מקנה תעודת מדריכת רשת כנף ומהווה תנאי קבלה לתכנית שדרת המרשתות. מדריכות הרשת ישובצו חזרה בקהילותיהן השונות והחיבור ביניהן ייצור שינוי משמעותי – רישות הפריפריה בכלים ושפה משותפת של שינוי חברתי.

 להרשמה- kanaf@negev.co.il

איילת לרר שאקיכנף