כנף- כח, נשים, פריפריה. נשים מרשתות קהילה

איילת לרר שאקיכנף