מרגישה לא בטוחה במשרד? כתובת חדשה לעצמאיות ובעלות עסקים שחוות הטרדה מינית במקום העבודה

עבירות של הטרדה מינית זוכות למודעות הולכת וגוברת בעיקר לאור ריבוי המקרים של דמויות מוכרות מתחום העסקים, הפוליטיקה והבידור, אשר נחשדו או הואשמו בעבירה זו בשנים האחרונות. מחקרים בישראל מלמדים, כי כל אישה שלישית חוותה הטרדה מינית ולמעלה מ- 40% מאירועי ההטרדה התרחשו במקום העבודה. חשוב לדעת, שהטרדה מינית במקום העבודה שכיחה גם בקרב גברים. עוד נמצא, כי ככל שהנושא מקבל מקום מרכזי בסדר היום הציבורי והתקשורתי, נרשמת עלייה בחשיפת פגיעות ועולה מספר הפניות של נפגעי.ות לארגונים חברתיים ולרשתות החברתיות.

התחושות הקשות אותן חווים נפגעי ההטרדה המינית פוגעות בתפקודם במישורי שונים. בנוסף, הטרדה מינית בעבודה משליכה על התחום הבינאישי, המקצועי, הכלכלי והמשפטי. כאשר מתרחשת פגיעה מסוג זה הנפגע, המבלה חלק ניכר מיומו במקום העבודה, חש כי הוא אינו מוגן. חובת המעסיק לדאוג לנפגע והוא חשוף משפטית.

בתמצית, החוק קובע חובות שנועדו להבטיח את זכותנו הבסיסית לעבוד בסביבת עבודה בטוחה וחופשיה מהטרדות מיניות ומהתנכלות. בעל עסק נדרש לפעול באופן אקטיבי על מנת למנוע הטרדות מיניות והתנכלות, זאת בין היתר בהיותן פוגעות בזכויות הפרט לכבוד, אוטונומיה ופרטיות.גם אם זה נשמע מובן מאליו, המעסיק מחויב ליידע כל עובד וכל ממונה על האיסור החוקי להטריד מינית עפ"י חוק. בין היתר, המעסיק מחויב לפרסם את התקנון למניעת הטרדה מינית במקום בולט ובמקרים מסוימים אף חלה עליו החובה לקבוע תקנון ייעודי המותאם למקום העבודה. בנוסף עליו לקיים הסברה לעובדיו, למנות ולהכשיר בעל תפקיד כממונה על מניעת הטרדה מינית בעבודה אשר בעת התרחשות ההטרדה יהיה האחראי לטפל באירוע ולבררו.

אתי רז, מנכ"לית הבית לעסקים ועו"ד דיקלה טוטיאן זייד

אז מה עושים?

פעולות מניעה והסברה

בעלי עסקים המיישמים את הוראות החוק נוקטים בפעולות מניעה, מיידעים את עובדיהם לרבות מנהלים וממונים בהוראות החוק, בהוראות תקנון ההתנהגות של העסק ומבהירים מהו קוד ההתנהגות המצופהמהם ומנותני השירותים במקום העסק. נכון להטמיע הוראות מעין אלה כחלק מהסכמי התקשרות וההעסקה. הסברה נערכתבאופן שוטף ולפחות אחת לשנה, בימי עיון או הרצאות, מוכרת כהוצאה מוכרת וניתנת ליישום בעלויות מינימליות.

מעסיקים מחויבים ליידע את עובדיהם בחובותיהם כמעסיקים על-פי החוק למניעת הטרדה מינית. כך, במקרה של הטרדה מינית ו/או התנכלות, ידוע לעובד/ת  כי הממונה על הטרדה מינית במקום העבודה, היא הכתובת אליה יש לפנות במקרה של הטרדה מינית.

פרסום תקנון

עסק בו מועסקים עד 25 עובדים, רשאי  לעשות שימוש בתקנון הסטנדרטיולתלות אותו במקום בולט בעסק למשל פינת הקפה אליה מגיע כל עובד.

בעל עסק בו מועסקים למעלה מ- 25 עובדים, מחוייב לפרסם תקנון ייעודי  להיקף וסוג פעילות העסק המותאם לאופי הפעילות ובהתאם לשפת העובדים (במגוון שפות). המעסיק רשאי לכלול בתקנון הוראות משמעתיות האוסרות על התבטאויות בלתי ראויות או שובניסטיות, אף אם אינן עולות כדי הטרדה מינית ובכך למנוע מראש את הדיון בשאלה האם התבטאות כזו או אחרת עולה כדי הטרדה).

מינוי ממונה על מניעת הטרדה מינית והתנכלות בעבודה

הממונה על מניעת הטרדה מינית בעבודה אחראית במסגרת תפקידה, לטפל במניעת הטרדה מינית בעבודה על-ידי ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליה במקרה של הטרדה מינית. הממונה בעבודתה השוטפת, תטפל בתלונות ותקיים בירור לשם מתן המלצות לבעל העסק בדבר הטיפול במקרים, כגון הטרדה והתנכלות, במסגרת יחסי עבודה.

טיפול בהטרדה מינית והתנכלות:

חובת המעסיק לטפל ביעילות בהטרדה מינית או בהתנכלות המובאות לידיעתו בכלל זאת לתקן  פגיעה עקב הטרדה מינית או התנכלות. מעסיק שלא יפעל כך באופן סביר, ימצא אחראי להטרדה מינית או להתנכלות שביצע עובד שלו או ממונה מטעמו במסגרת יחסי העבודה, וניתן יהיה לתבוע אותו בשל כך.

 כיצד פועלים במקרה של הטרדה?

בלימת ההטרדה: במקרה שיש חשש להטרדה, חשוב שהמטריד ידע באופן מוצהרומיידיכי התנהגותו אינה לגיטימית. פעולה זו בין במילים ובין בהתנהגות שאיננה משתמעת לשתי פנים,נועדה למנוע טענה עתידיתכי המטריד לא ידע על התנגדות המוטרד או לחלופין כי מדובר בחיזור לגיטימי או פתיחות חברתית מקובלת.

טיפול מיידי על ידי הארגון: יש לפנות לממונה מטעם מקום העבודה על מקרים של הטרדה מינית והתנכלות להמשך טיפול במקרה ותיקונו.

שמירת כל הראיות והמסמכים הקשורים באירוע ככל שיעלה הצורך בכך בהמשך.

הטרדה על -ידי המעסיק:

למעסיק ומנהליו חשיפה משפטית מוגברת עקב התקיימות יחסי מרות וכפיפות. בעוד החוק קובע כי ככלל,אדם צריך להראות שהוא אינו מסכים למעשה של הטרדה מינית, במקרים של יחסי מרות וכפיפות, החוק קובע שזו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא העז להראות למטריד כי התנהגותו מטרידה. החוק מכיר בהבדלי הכוח של מעסיק או מנהל אל מול העובד.ת ובכך שעובדים יחששו לעצור את ההטרדה, בשל החשש לאבד את מקור פרנסתם.

ביחסי כוח פורמליים שכאלה, לא מצופה מהעובד להראות למעסיק או לממונה עליו, כי איננו מעוניין בהתנהגות זו. יתרה מכך, מצופה מהם לנהוג ביתר זהירות. לדוגמה, בית הדין הארצי לעבודה קבע כי בחירתו של מנהל להיענות לפיתוי של כפופה לו, מהווה ניצול יחסי המרות גם אם אלו התקיימו בהסכמה. עוד נקבע בפסיקה, כי ניהול שיחות אינטימיות של מנהל ועובדת כפופה לו, מהווה ניצול יחסי מרות. יש לציין כי יחסי המרות ממשיכים להתקיים גם לאחר תום שעות העבודה.

נקיטת אמצעי מנע למניעת הטרדה מינית משתלמת לעסק מבחינה כלכלית

הטרדה מינית עלולה לגרום לבעיות רבות בסביבת העבודה הנושאות בחובן עלויות כלכליות ניכרות לארגון. מחקרים מלמדים כי יצירת סביבת עבודה נקייה מהטרדות, מועילה לתפקוד השוטף של העסק וגם כדאית כלכלית למעסיקים.מקרי הטרדה מינית מעמיסים על העסק עלויות משפטיות, פרסום שלילי, השפעות שליליות על גיוס עובדים ושימור עובדים קיימים. גם היעדרויות וימי מחלה הינם פרמטרים חשובים ויקרים יש לומר, הפוגעים ביעילות העסק, הכל כתוצאה ממקרים של הטרדה מינית בעבודה.

מעסיקים המיישמים מדיניות של אפס סובלנות להטרדות והתנכלות על שלל צורותיהן, מונעים בדרך היעילה ביותר הטרדות מיניות במסגרת העבודה ובכך מונעים הגשת תביעות כנגדם. יישום מדיניות זאת המחויבת מכח החוק, אפשרית בעלויות מינימליות המוכרות כהוצאה מוכרת.

***

דיקלה טוטיאן זייד היא פעילה חברתית, עו"ד ונוטריונית שהתמנתה זה עתה להוביל את הגוף לסיוע לבעלי ובעלות עסקים בנושא הטרדות ופגיעות מיניות בבית לעסקים All Club, בהנהלת המנכ"לית אתי רז

כבר הצטרפת לאינסטגרם של און לייף? – היכנסי לכאן 

הטרדות מיניות בעבודה