הקונסול היהודי ששימש את דיזנגוף לרכישת קרקעות בשדרות רוטשילד

באוהאוסמאיר דיזנגוףמבנים לשימורקלילשדרות רוטשילד