גל גדות חושפת את הצדדים הפחות זוהרים של האימהות

עכשיו אני כותבת טקסט

אני רוצה לכתוב אותו ג םבתוך הטקטס וגם אחריגכד'עקדדער

כדעכגעכדעכגעכעגעגכעגדעדגכדגכגכדכעגדכגדגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגס דדדדדדדדדדדדדדדדכקגכעעכע

כגעכגעגכעכגעכגעדעדכעק/כ

'רערק'ע'קערק'עק'

'דער'ע'קרעק'ער'ער'ערק'ער'קע'קעכר'עדכגנבהנ גכהנ

 

אם כותבים טבלה אפשר לעצב את הטבלה?