לא נתתי למחלה לעצור לי את החיים. להיפך

טרשת נפוצהלחיות עם טרשת נפוצהרושרוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מתימרה ליפשיץ