יכעיכע עי כע

עכי דכעי דכעי דכעי כדעיכ דעי כעידכירחלאנר אךעלרא ,ךנכענךלכע נ,ךשלנשק,אךלנח ד,ךלנמחדכרא,ךלמצחכ ,ךלמצאטד,ךלמ צחדטרלך,נמחדראךליחטא

תגובות (0)
הוסף תגובה