לא שאלה של זכויות נשים אלא בטחון

לפני מספר שבועות הכריזה שרת המשפטים על מהפכת חקיקה בתחומי הדת והמדינה בכל הנוגע לתחומי המעמד האישי בישראל. מעטים מבינים כי העובדה שעד כה לא נחקקו חוקי הגנה על נשים במצב בו הדרך היחידה להתקשרות זוגית הנה הדרך הדתית , אינו מחדל בתחום זכויות אדם או זכויות נשים, אלא מחדל בתחום הביטחון הבסיסי אותו עשויה מדינה דמוקרטית להקנות לאזרחיה.

 

בשנת 2000 התקבלה במועצת הביטחון של האו"ם החלטה 1325 אשר משמעותה בין שאר הנושאים בהן היא עוסקת, כי חובתה של כל מדינה לספק הגנה מיוחדת לנשים מתוך הכרה בפגיעותן בתחומים מסוימים.

 

בתי הדין הרבניים – סחבת מובנית הפוגעת בנשים

מדינת ישראל אימצה החלטה זו באופן חלקי כבר ב-2005. להחלטה זו עשויה חשיבות דרמטית בתחום בביטחונן של נשים בנושאי משפחה ומעמד אישי וזאת בשל העובדה כי בכניסתם של נשים יהודיות למערכת הנישואין נחשפות הנשים לפגיעה קשה, כתוצאה מסמכותה הבלעדית של הערכאה הדתית לדון בענייניהן.

 

בישראל, בית הדין הרבני הנו המוסד היחידי ע"פ חוק, בו נשים וגברים יהודים יכולים לממש את זכותם להינשא ולהתגרש, וזאת, על אף האפליה המגדרית המובנית בתוכו הנובעת מאופיו הקנייני הלא-שוויוני של הנישואים היהודיים, המעניק כוח רב לרצונו החופשי של הבעל במתן הגט. דבר המוביל לעיתים קרובות לפגיעה המתבטאת בסחטנות כלכלית נפשית ורגשית בתמורה לגט.


על כך מתווספת ההפקרות שבה נוהג בית הדין במנדט שקיבל לידיו כגון שעות עבודה מקוצרות, "סחבת" בתיקים לאורך שנים, הימנעות מקבלת החלטות ומתן פסקי דין, ובעיקר – פסיביות נעדרת פתרון מעשי לבעיה המחריפה של נשים עגונות ומסורבות גט.

 

הצעת החוק שאמורה לתת תקווה לנשים

הצעת חוק חדשה שהונחה ביוזמתנו, עשויה לתת מענה חלקי להגנה המתבקשת מתוקף החלטת מועצת האו"ם. בהתאם להצעה זו תוענק ההזדמנות לכל זוג הנרשם לנישואים  לחתום על הסכם קדם נישואים, טרם כניסתם להתחייבות הלכתית – משפטית הנובעת מהנישואין.

 

על פי ההצעה, בשעה שבני הזוג נרשמים לנישואין, יוצע להם על ידי רשם הנישואין במועצה הדתית לחתום על הסכם קדם נישואין ויוצגו בפניהם נוסחים לדוגמה. הסכם קדם נישואים הינו הסכם בין בני זוג העוסק במניעת סרבנות גט באמצעות הסדר אשר קובע כי במקרה שאחד הצדדים יסרב לדרישת הגט ולאחר שיחולו תנאים מסוימים, המפורטים בהסכם, הצד הסרבן ישלם לצד המעוניין בגט סכום כסף שיוסכם בין הצדדים בגין כל חודש בו לא ניתן הגט.

 

הסכם קדם נישואין – נורמה רצויה בחוק

ההסדר המוצע נותן מענה לצורך להבטיח כי בני זוג לא יוכלו לעשות שימוש בגט למטרות שאינן קבלת או נתינת הגט עצמו, והגט לא ישמש ככלי  להצבת דרישות סחטניות  או להפעלת לחץ בענייני הסדרי ראיה, משמורת ומזונות.

 

למרות הוכחת יעילותם של הסכמי קדם נישואים במניעת סרבנות גט וסחטנות, רבים הזוגות הנמנעים מלחתום עליהם. זו הסיבה שהחלטנו לפנות  לערוץ החקיקה ולהבטיח כי ההסכם יקבע כנורמה בחוק, בד בבד עם מתן אפשרות בחירה ביחס לסוג ההסכם, ולעצם החתימה עליו.

 

הענקת האפשרות הבסיסית  לחתום על הסכם קדם נישואים וידוע של הזוג על זכותם זו נוגעת לשאלת ביטחונן האישי של נשים ושל חובת המדינה להעניק להן הגנה מיוחדת דווקא במקום בו הן חשופות ביותר לפגיעה.

 

הצעות חוק נוספות העומדות כרגע לפתחה של שרת המשפטים ועשויות למתן משמעותית את הסיטואציה בה כל אחת עלולה  למצוא עצמה כבולה בעל כורחה בנישואים ללא מוצא.

הן ההצעות לביטול מרוץ הסמכויות בין הערכאה הדתית לאזרחית בכל העניינים הנלווים לגירושין ויצירת מצב בו כל העניינים הללו ידונו רק בבתי המשפט למשפחה, אלא אם כן שני בני הזוג הסכימו במשותף לדיון בבתי הדין הרבניים, דבר שלא מתקיים כיום.

 

מניעת סרבנות גט היא חובתה של המדינה

מניעת סרבנות גט ועגינות הינה מחובתו של המחוקק, מתוקף חובתו לדאוג לביטחון אזרחיו ואל לו למחוקק להטיל את יהבו על הבנתו ויוזמתו של האזרח במניעת המלכוד הפוטנציאלי בתוך נישואים לא רצויים, העלולים להביא להתעללות ואלימות.

 

אך מעל ומעבר להצעות חוק אלו , אין ספק כי המפתח לקדמה ונאורות  גם בתחום המעמד האישי בישראל תהיה חקיקתו של חוק המעניק את "חופש הבחירה בנישואים". ואף חשוב מכך את "חופש היציאה מהנישואים" שמשמעו הליך שוויוני והגון שאינו מפלה על רקע מגדרי.   

תגובות (0)
הוסף תגובה