יחסי מין בהסכמה עדיין יכולים להיות אונס

אדם יכול להיות מורשע באונס גם אם האישה הסכימה לקיים יחסי מין, כך פסק חבר שופטים בבית המשפט העליון באנגליה.

תחילתה של הפרשה בתביעה שהגישה אישה כנגד בעלה בגין הפרת הסכם שהיה ביניהם. השניים שנישאו בהתאם לחוק האיסלאמי, סיכמו ביניהם שכשהם מקיימים יחסי מין, על הבעל מוטלת החובה לסגת רגע לפני השפיכה (משגל נסוג) היות והאישה הייתה נחושה בדעתה שלא להיכנס להיריון נוסף. בן זוגה הסכים לדרישה אולם ברגע האמת התעלם מההסכם וסירב לסגת. "הוא לא נתן לה שום אפשרות להתנגד והתעקש לעשות מה שרצה" קבעו השופטים. כתוצאה מכך, נכנסה האישה להיריון נוסף.

"הוא אשם בכך שהוא עשה משהו שהיא ביקשה ממנו במפורש לא לעשות" קבע בית המשפט העליון האנגלי, "הוא לא יכול לטעון שהוא קיבל את הסכמתה אם התעלם במכוון מהמגבלות שנקבעו על יחסי המין ביניהם. האישה הסכימה לקיים יחסי מין בתנאים מסוימים ועל התנאים הללו מבוססת ההסכמה שלה. בהעדר התנאים- נעדרת גם ההסכמה. זכות הבחירה שלה נשללה ממנה".

יש לציין כי במקור החליטה התביעה שלא להאשים את הגבר באונס או בתקיפה מינית כיוון שהאמינו שיהיה זה בלתי אפשרי להוכיח שמעשיו נעשו במכוון ולא בספונטניות. השופטים הם אלו ששלחו את התביעה לעיין שנית בהחלטה. "המקרה הזה נופל בתוך ההגדרה הסטטוטורית של המונח אונס", אמרו להם.

יחד עם זאת טענו השופטים שגבר שהתכוון באמת "לגמור בחוץ" אך כשל במשימה ברגע האמת איננו אנס. "דברים כאלה קורים – הם תמיד קרו והם תמיד יקרו" קבעו השופטים. "משגל נסוג שלא צלח איננו עבירה פלילית. זה רק מדגיש שלא מדובר באמצעי יעיל למניעת היריון".