השלכות הקורונה על נשים בישראל, דו"ח מצב קודר במיוחד

משבר הקורונהקורונה ונשים