מצב הנשים בישראל מתדרדר בעקבות התמשכות משבר הקורונה

דו"ח מצב הנשים בישראלנשים וקורונה