המספרים לא משקרים: היציאה ממשבר הקורונה היא בעיקר לגברים

 

דו"ח מצב הנשים בישראלנשים וקורונהנשים ותעסוקה