הטיסה עוכבה עקב תקלה במנוע – אך חברת התעופה תשלם לנוסעים פיצוי

טיסתם של נוסעים ישראל מאוסלו לתל אביב עוכבה במשך כ-10 שעות עקב תקלה במטוס. חברת התעופה טענה כי היה מדובר בתקלה נדירה, אולם בית המשפט דחתה את טענותיה וקבע כי היא לא פטורה מלשלם לנוסעים פיצוי על עיכוב טיסה.

במסגרת פסק דין שניתן על-ידי בית משפט תביעות קטנות בנתניה, נדונה תביעה שהגישו 2 נוסעים כנגד חברת ישראייר בה ביקשו הם לקבל מהחברה פיצוי על עיכוב בטיסה. 

בתביעה טענו הנוסעים בין היתר, כי הם הזמינו עבורם ועבור 2 ילדיהם 4 כרטיסים לטיסות של ישראייר מתל אביב לאוסלו וחזרה במסגרת טיול מאורגן, וטיסת החזרה הייתה אמורה להמריא מאוסלו ביום 26.7.17 בשעה 1:05 בלילה. אולם לטענתם מספר שעות לפני הטיסה הם קיבלו הודעה ממדריכת הטיול, בה נמסר להם שטיסתם נדחתה בכ-11 שעות ותמריא רק ביום 26.7.17 בשעה 11 בבוקר, ולכן טענו כי הם זכאים לקבל בין היתר פיצוי על עיכוב בטיסה.

במסגרת כתב הגנה טענה ישראייר בין היתר, כי לא היה מקום להגיש את התביעה כנגדה אלא כנגד חב' אשת טורס מאחר וההתקשרות בוצעה באמצעותה. לגופו של עניין טענה ישראייר, שהיא תכננה לבצע את הטיסה לפי לוח הזמנים המקורי במטוס איירבוס שהיה אמור להגיע משטוטגרט לתל אביב ולאחר מכן לבצע טיסה מתל אביב לאוסלו, ומאוסלו להשיב את הנוסעים חזרה לתל אביב. 

אולם לטענתה, עם נחיתת המטוס בשטוטגרט התגלתה בו תקלה בלתי צפויה במנוע ימין, ותקלה זו לא אפשרה לה את המשך השימוש במטוס עד להשלמת הטיפול בתקלה. עוד הוסיפה וטענה, כי תחילה סבר צוות הטכנאים שטיפל במטוס כי הטיפול בתקלה יבוצע תוך פרק זמן קצר, אך לאחר שנערכו ניסיונות לתיקון התקלה לא הצליח הצוות לפתור את התקלה בפרק הזמן שהוערך על-ידו, ולבסוף הטיפול בתקלה הוארך למספר ימים והמטוס קורקע.

לאור זאת, טענה חברת ישראייר כי היא פטורה מלשלם לנוסעים פיצוי על איחור בטיסה, מאחר והוא נגרם בשל תקלה טכנית בלתי צפויה במטוס שהיה חדש יחסית וטופל בהתאם לתוכנית הטיפולים הנדרשת ועבר בדיקות תקופתיות, וכן טענה כי היא פעלה במקרה זה במקצועיות. 

הרשמת הבכירה מרי יפעתי מבית משפט לתביעות קטנות דנה בטענות הצדדים והחליטה לקבל את התביעה בחלקה. רשאית ציינה הרשמת כי במקום בו זכאי הנוסע לקבל הטבות בגין עיכוב או ביטול טיסה, הוא זכאי לקבל אותן ממפעיל הטיסה שהייתה במקרה זה ישראייר או ממארגן הטיסה, ולכן דחתה את טענת ישראייר שטענה כי היה על הנוסעים לדרוש פיצוי מאשת טורס שהייתה מארגן הטיסה ולא ממנה ישירות.

בנוסף לכך הרשמת ציינה כי בפסקי הדין נקבע כי תקלות טכניות הן דבר נפוץ וצפוי בכלי תחבורה, ועל מנת שחברת התעופה תהיה פטורה מלשלם לנוסעים פיצוי עליה להוכיח כי מדובר היה בתקלה חריגה וייחודית שלא הייתה בשליטתה ולא הייתה יכולה למנוע אותה, לרבות את אופן תחזוקת המטוס, מהות התקלה שאירעה וכיו"ב, וקבעה כי במקרה זה ישראייר לא הוכיחה זאת ובין היתר, לא סיפקה הסבר לגבי אופן ביצוע התחזוקה בנוגע לתקלה. 

בנוסף ציינה הרשמת כי גם מהעדות שנשמעה בפניה באמצעות מנהל טכני מטעם ישראייר לא הוכח שהיה מדובר בתקלה נדירה ובבחינת כוח עליון, מאחר וכאשר הוא נשאל כיצד אירעה התקלה הוא השיב שהוא לא יודע מה קרה שם, ולא ידע להעיד מתי בוצעה בפועל התחזוקה של החלק שהתקלקל ושגרם לתקלה. בנוסף ציינה הרשמת כי חברת התעופה לא המציאה לבית המשפט מסמכים המעידים על מהות התקלה או דו"ח תחזוקה וכיו"ב.

לסוף קבעה הרשמת כי חברת ישראייר לא הצליחה להוכיח שבמקרה זה שהעיכוב בטיסה נגרם בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתה, ולכן חייבה את חברת התעופה לשלם לנוסעים סך של 9,000 ₪, המורכב מסך 2,050 ₪ לכל אחד מארבעת הנוסעים עבור פיצוי על איחור בטיסה מכוח חוק טיבי, בצירוף הוצאות משפט בסך 800 ₪. 

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי. 

מאמר זה נכתב על-ידי עו"ד אהוד פאי.