נשים מרשתות קהילה

מיזם כנף-  כח, נשים, פריפריה נולד מתוך מספר תובנות: האחת היא שהפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל עשירה בקהילות רבות ומגוונות. השנייה היא שקיימת במרחבים אלו עשייה אדירה ורבת ממדים של נשים.

מיזם כנף הוא פלטפורמה חדשנית שגובשה בברכתו של השר אריה דרעי וברוח חזונו של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, לשים את הפריפריה במרכז

עשייה זו לא תמיד מקבלת את ההכרה שלה היא ראויה והנשים – שחלקן מנהיגות של ממש, אינן זוכות להכרה ציבורית ככאלו. התובנה השלישית היא שלעתים נשים חסרות את הרשתות החברתיות ואת המשאבים שיסייעו להן בפיתוח והעצמה כלכלית, בהגעה אל מוקדי כוח או בהבאת העשייה שלהן אל מרכז הבמה הציבורית.

בעוד שהשטח רוחש, גועש ועתיר ביוזמות, הכשרות וקורסים לנשים בתחומים רבים: העצמה כלכלית, מנהיגות, פוליטיקה, יזמות וכו', מבקש מיזם כנף להיות הפלטפורמה המכירה בכוחן, עוצמתן ויכולותיהן של הנשים ונשענת עליהם. מיזם כנף מבקש לחבר בין כלל היוזמות ולאפשר רישות (networking) בין הנשים הפעילות. זאת מתוך ראיה של רשת הנשים כמנגנון שירחיב את הנגישות למידע, את התמיכה הדדית ואת שיתופי פעולה ביניהן ובכך יקדם ויתמוך בכוחן של נשים בקהילה, בכלכלה ובחברה.

כנף פועלת באמצעות הכשרות ייחודיות ויצירת שפה משותפת בין חברות הרשת שיש בה בכדי להעצים את כוחה של הפריפריה. המשתתפות יקבלו ליווי והנחיה בבניית מיזמים כאשר המטרה היא יצירת רשת ושיתופי פעולה נרחבים בין המיזמים השונים.

מי הן הנשים שאנחנו מחפשות? התכנית שמה לה למטרה לאתר ולהכשיר  נשים הפועלות בשטח , במרחבי השפעה ציבוריים ומובילות  מהלכים משמעותיים  בתחומי הקהילה, הכלכלה והציבור.  הפוטנציאל שלהן  לעיתים אינו ממומש בשל העדר יכולת המערכת  להכיר בחשיבות הכישורים הייחודים שלהן. ולעיתים בגלל שאינם יכולות או רוצות לעמוד בדרישות המערכת כלפיהן  כגון שאינן רוצות לפעול באור הזרקורים. לתפיסתנו הידע והכישורים שלהן הן הצורך המרכזי של מיזם כנף . אנחנו מחפשות נשים שיש להן חזון להוביל שינוי חברתי, שמובילות מהלכים קהילתיים ומיזמים חברתיים או חולמות לפתח כאלו. נשים שרוצות להיות חלק  מרשת רחבה של נשים משפיעות ומובילות, תומכות זו בזו ובקהילותיהן.

 בואי להיות חלק ממסורת הולכת ומתגבשת של  רשת קהילות נשים .

איילת לרר שאקיכנף