אני אומרת לעצמי שוואו, עשיתי שינוי אמיתי בחיים של הנערות

מפעל הפיסנרמין אבו פריחתעבירי את זה הלאה