כשאמהות ובני נוער יושבים ביחד ומדברים

 

 

 

בני נוערבנק הדוארדואר ישראלכרטיס נטעןעצמאות כלכלית