"אם יש דרך להלחם בגזענות זו הדרך"

אסתי עלמו וקסלרמפעל הפיסתעבירי את זה הלאה