כללי כללי
לא מתנצלת שלא מלתי את בני
לא מתנצלת שלא מלתי את בני
חזור למעלה