בריאות בריאות
ביטול 600 תקנים של מתמחים כשהקורונה ממשיכה זה 'קרקס של אבסורד'
ביטול 600 תקנים של מתמחים כשהקורונה ממשיכה זה 'קרקס של אבסורד'
חזור למעלה