ספורט ספורט
ושוב השחתת שלטים בירושלים: תמונות הכדורגלניות רוססו בשחור
ושוב השחתת שלטים בירושלים: תמונות הכדורגלניות רוססו בשחור
חזור למעלה