close
מעברון
אקטואליה אקטואליה
בשנה הבאה אצל חמותי: "אולי אין לי מכסה? אולי אני המכסה שלי?"
בשנה הבאה אצל חמותי: "אולי אין לי מכסה? אולי אני המכסה שלי?"
חזור למעלה