collaboration cover
חופשייה בתנועה
לנצח את הדבר שעצר אותי
לנצח את הדבר שעצר אותי

כל הכתבות

לרוץ כדי שכולן ידברו על זה
לפתוח את קשר השתיקה במגזר החרדי
החלטתי שמספיק עם הבורות לגבי בריחת שתן
לחזור לרקוד ולרוץ כמו שאהבתי
מדברות על זה: לשים את האמת על השולחן
שרית וינו אלעד: ביום שקרה לי הנס, ופוטרתי
חזור למעלה