collaboration cover
חופשייה בתנועה
לנצח את הדבר שעצר אותי
לנצח את הדבר שעצר אותי

כל הכתבות

לרוץ כדי שכולן ידברו על זה
כשאמרו לי להפסיק עם הספורט, רציתי למות. ואז קמתי
לפתוח את קשר השתיקה במגזר החרדי
החלטתי שמספיק עם הבורות לגבי בריחת שתן
לחזור לרקוד ולרוץ כמו שאהבתי
מדברות על זה: לשים את האמת על השולחן
חזור למעלה