collaboration cover
נשים, שכר, קריירה
לא אפסיק להתאמץ לשנות את העולם לצודק וטוב יותר
לא אפסיק להתאמץ לשנות את העולם לצודק וטוב יותר

כל הכתבות

חדווה בר: "לפעמים כשאני נכנסת לישיבה ורואה שרוב היושבים בחדר גברים יוצאי 8200 זה מעורר סימני שאלה"
רינה מצליח: "אף גבר לא יכול לאיים עלי ולא לפגוע בי"
אווה מדז'יבוז', יו"ר הרשות לקידום מעמד האישה: יש לנו הרבה על מה להילחם
רוני מרחבי: "אנחנו הרבה פעמים המכשול של עצמנו"
חזור למעלה