collaboration cover
לא משאירים אף אחת לבד
"אני אסלח לך יום אחד, ההחלמה שלי החלה ביום בו סטרת לי"
"אני אסלח לך יום אחד, ההחלמה שלי החלה ביום בו סטרת לי"

כל הכתבות

"אנחנו נרים כיפת ברזל נגד אלימות במשפחה"
חשופות: "אדם קרוב שסמכתי עליו גזר עליי 2 עשורים של התמודדות עם טראומה, טריגרים וניתוקים רגשיים"
"השכנים שמעו הכל, אף אחד מהם לא הסתכל לי בעיניים"
"בזוגיות טובה אנחנו מרגישות שאנחנו יכולות להיות עצמנו בלי מסכות ובלי הצגות"
חזור למעלה