collaboration cover
לא משאירים אף אחת לבד
"הוא היה מרביץ לי ומאיים עליי ואני שתקתי כי התביישתי שמישהו יידע"
"הוא היה מרביץ לי ומאיים עליי ואני שתקתי כי התביישתי שמישהו יידע"

כל הכתבות

הדס שטייף על הרצח בהוד השרון: "התקפי זעם זאת מחלה שצריך לטפל בה"
"אבא היה מתעצבן המון. כל דבר קטן שעשינו היה מרגיז אותו"
"שבוע לפני שהתחתנו קיבלתי ממנו מכות כמו שבחיים לא קיבלתי"
"במשך ארבע שנים בן זוגי היה שופך עליי מים רותחים ושורף לי את הבגדים"
"רציתי בית כמו שאף פעם לא היה לי ואז הוא הגיע, ולא ראיתי את הסימנים"
חזור למעלה