collaboration cover
מתחברים
"אני בת 24 והוא בן 91 אבל אנחנו מדברים על כל נושא שבעולם"
"אני בת 24 והוא בן 91 אבל אנחנו מדברים על כל נושא שבעולם"

כל הכתבות

התנדבות זו התשוקה שלה
להתעורר כל בוקר לעבודה הכי שמחה והכי מספקת שיש
אני קמה כל בוקר כדי להפוך את העיר שלי למקום יותר טוב
"אם יש דרך להלחם בגזענות זו הדרך"
אני אומרת לעצמי שוואו, עשיתי שינוי אמיתי בחיים של הנערות
לעשות שינוי בחיים של ילדים – זו זכות אמיתית
חזור למעלה