collaboration cover
סיסטרס אחיות מעבר לים
"אני אמנית הודית, יהודייה ואמריקאית. אני כל הדברים האלו, אבל גם אף אחד מהם"
"אני אמנית הודית, יהודייה ואמריקאית. אני כל הדברים האלו, אבל גם אף אחד מהם"

כל הכתבות

רבי אנג'לה בוכדל: הרבה שסוחפת את צפון אמריקה
חזור למעלה