BABY RUN
מרוץ העגלות של פתח תקווה
יום שישי, 31.3, גן החי פתח תקווה
בסיום ההרשמה, תועברו אוטומטית לעמוד תשלום

פרטים אישיים:

לאיזה סבב תרצי להירשם? סבב א: 8:30-10:30 סבב ב' 11:00-13:00

חזור למעלה