פעולות בכל למה לא אבולוציה יכולה ליצור, לפתחנו בצורה מושלמת, לא אנוכית, משולבת במלואו מלכתחילה? נראה שיש לנו תפקיד שונה מאוד, בהכרה מלאה במערכת של האבולוציה בהשוואה לכל יצורים אחרים המתגוררים, האלמנטים שמטבעם, משובץ באופן אינסטינקטיבי, שולבו במערכת ולהישאר בגבולותיה, הבא זה חוקים בלי טעויות, שגיאות כל חייהם. בעלי חיים מעולם לא כל ספקות, הם לא שואלים שאלות על מטרה בחיים בני ברוך הם לא מרגישים בושה ואין להם בחירה חופשית. כדי להיות בהכרה מלאה, לתופס את המערכת בשלמותה המלאה אחד צריך לראות ניגודים, אחד צריך להיות מסוגל לעשות השוואות, ערכי התנגשות, למדוד דברים אחד נגד השני. רק בני אדם, מגיע מנטייה הפוכה, אנוכית, ייחודית, אינדיבידואליסטית, באמצעות שנטייה טבועה כ" אבנים למדוד עם ", כרקע, קרן יכולה להעריך במלואה, להשיג ולשמור על המושל, מערכת משולבת באופן מלא, הרמונית. זה קורה כתוצאה מלראות את המערכת מקצה אחד לקצה השני, בידיעה, טעימות כל החסרונות האפשריים, טעויות, עובר את כל הצבעים של זכויות ועוולות, המחברים את כל המחלות וקבלת הטיפול המתאים לכולם. כמו אנשי מקצוע רפואיים קלאסיים להתנסות בעצמם, בודקים את עצמם דרך מחלות והטיפול בם אנחנו יכולים להיות ספקי טיפול האולטימטיבי, מטפלים למערכת כולה, הופכים שווה ערך למקור, הרעיון ראשוני, נכון שיצר אותו.

הנחת על שולחן הניתוחים אם אנחנו מתחילים להבין את המערכת שקיים ב, הזרימה שלו, תכנית כוללת שאנחנו יכולים לחזות את השינויים, הסתגלות אנחנו צריכים לעבור, אנחנו יכולים להתכונן לשינויים אלה ואת עצמנו לבקש הזרקת הריפוי ההכרחית, פעולה, שוכבים על ההפעלה שולחן בציפייה. אז אנחנו לא מתנהגים כמו ילדים מבוהלים, מבועת, צועק, בועט, בורח מהליך לא נעימות, בכל פעם שאנחנו צריכים ללכת לרופא. אז אנחנו לא נתנגד, בעקשנות שמירה על הנוף שאנחנו בעצמנו יכולים לפתור את הבעיות שלנו ולתכנן הנתיב האידיאלי שלנו של פיתוח. תגובות אלה מודעים, מבוהלים אינסטינקטיביים לגרום לכל מהפכות, מלחמות, הקונפליקטים ומצבי משבר בעולם שלנו כפי שאנו רק לרוץ ממכה אחד למשנהו נלחם בעיוורון להישרדות בעולם עוין, כהה, ברברי שאנחנו לא יכולים בני ברוך להבין.

אם הבנו למה אנחנו צריכים לעבור את הליכים ואיך כולם להכין אותנו לרמה חסרת תקדים, איכותי גבוהה יותר כגון, קיום מאמץ היינו רץ בשמחה לחדר הניתוח כדי לקפוץ על השולחן את עצמנו בדרישה הפעולה. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להבין את המערכת והזרימה שלו והבנה כזו יכולה לקרות רק דרך להגיע השתוות הצורה עימו. טבע, האבולוציה היא גלובלי, משולב ועצמאי לחלוטין, הפועל בשיתוף פעולה אנוכי, אלטרואיסטי הדדית בין מרכיביו על מנת לשמור על הומאוסטזיס חיוני לחיים והתפתחות חיובית. כך אנחנו בעצמנו, בני אדם בתוך החברה האנושית הגלובלית צריך להיות בדיוק כמו קיצוני שכן בדורנו החברה אנושית חיצוני הגלובלית גם הפכה משולבת ותלוי זה בזה פאנקי. זה כמה פשוט החוק הבסיסי של מציאות, "ואהב לרעך כמוך" הוא. יש דבר מיסטי, אמונה דתית עיוורת, בזה, זה חוק נלאה של הטבע. כאשר באמצעות מילוי חוק זה, והגיע שקילות לפחות מינימליות של טופס עם המערכת אנחנו מתחילים לחוש את המערכת וזרימתו "מבפנים" אנו מפתחים סוג מיוחד של פחד, יראת כבוד כלפי השלמות של המערכת. אנחנו בני ברוך מתחילים לפחד שאולי אנחנו לפגוע במערכת מושלמת, זה מדהים אם אנחנו לא מצליחים לשמור על החוק של "ואהבנו לרעך כמוך" שבבינינו. כתוצאה מזה "פחד, יראת כבוד", בשל הענווה וכתוצאה מכך שלנו, הכוח האבולוציוני של הטבע עצמי ביטול מסייע לנו לשמור על החוק שנגד, מעל הנטייה הטבועה שלנו. לאחר מכן דרך העצמה הגוברת של השתוות הצורה שנתחיל להתעמק יותר ויותר עמוקים לתוך המערכת, בשילוב עם זה, "התאהבות" עם זה, בשלמותה.