"איש באמונתו יחיה" זה משהו ששווה להילחם עליו, אך כשאומרים על הרצח בטבריה "אפילו דברים שנראה לנו לרע, זה לטובה", אפשר להגיב רק בדרך אחת: השם ישמור