אלי הירש חובש מגוון כובעים בעולם הספרות עורך, מבקר ומרצה אבל מדי פעם כתיבת השירה כופה את עצמה עליו. בראיון הוא מסביר מדוע שב ליצור אחרי הפסקה ממושכת ומה היה חושב על שירתו בתור מבקר