עמישראל אפוף באדישות ורק רוצה רק לחזור הביתה בשלום. היסטוריה וערכים הם לא בראש מעייניו. כך הוא נגרר, בהכרה חלקית, אחר קומץ שהוא לא רוצה לחיות אתו, ואפילו לא רוצה לראות בטלוויזיה