תנועת הימין בארצות הברית חיפשה בנרות סימני זיהוי שיעניקו לה לגיטימיות. כך נהפכה התסרוקת המגולחת בצדדים וארוכה למעלה מגינדור היפסטרי למפגן כוח ניאו?פאשיסטי