ועדת הפרס שיבחה את תרומתו העצומה של ורדי לקידומה של המוזיקה הקלאסית בישראל ואת היותו מוזיקאי ופדגוג חשוב, שרבים מתלמידיו הם פסנתרנים הנמצאים בצמרת העולמית