"רוב הנשים בישראל לא מקבלות את האינפורמציה הדרושה להן לפני ביצוע הפלה", טוען פרופסור דניאל זיידמן, יו"ר החברה הישראלית לאמצעי מניעה. לדבריו, הדיסאינפורמציה לגבי האפשרויות השונות להפלה, מתחילה כבר בקרב הצוות הרפואי. "רוקחים רבים ורופאי משפחה, לא מודעים לכל האפשרויות ונותנים למטופלות שלהן מידע לא מלא", הוא אומר.

 

לפי נתוני החברה הישראלית לאמצעי מניעה, ב-2009 נרשמו 19,570 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. כמעט כל הפניות -  98.5 אחוזים אושרו על ידי הוועדות.

 

על פי סקר שערך מכון "ברנדמן" עבור החברה הישראלית לאמצעי מניעה, עולה כי רק תשעה אחוזים מהנשים שפונות לביצוע הפלה, מקבלות את האינפורמציה לגבי שתי האופציות הטיפוליות הקיימות כיום: הפלה תרופתית וגרידה. לשאר המטופלות הוצעה רק אפשרות אחד. ל-47 אחוז מהנשים הוצעה אופציית הגרידה, ול-37 אחוז מהנשים הוצעה אופציית ההפלה התרופתית.

הפחד הכי גדול הוא מסיבוכים של אחרי ההפלה

ד"ר דגנית סמואל, ד"ר עמוס בר, וד"ר אריה ישעיה, מסכימים עם העובדה שקיים בלבול רב בקרב הנשים, ופעמים רבות הן פונות למקורות מידע לא אמינים. על פי נתוני הסקר,51 אחוז מהנשים פונות לאינטרנט לקבלת מידע, כשלא תמיד הן יודעות האם האתרים הם מספיק מקצועיים או אמינים.

 

נתון נוסף מצביע על העובדה ש-73 אחוז מהנשים מתייעצות עם חברות קרובות או בנות משפחה, ו-87 אחוז מתייעצות עם רופא הנשים שלהן. אולם פעמים רבות גם רופא הנשים לא מציע את שתי האופציות. "חשוב שנשים תהיינה מודעות לבחירות שלהן", מסביר ד"ר ישעיה. "זה יכול לחסוך להן כאב רב והתלבטויות. גם נתוני הסקר מראים כי רק אישה אחת מתוך 5 שעברו את הליך ההפלה, היו מודעות לכל האפשרויות".

 

על פי נתוני הסקר, הפחד הגדול ביותר של נשים הוא מסיבוכים אפשריים של ההפלה. לדברי פרופ' זיידמן, שתי עבודות מחקר שבדקו מה קורה ליכולת הפריון ולמהלך ההריון העתידי בקרב נשים שעברו הפלה אחת, גילו כי אין הבדל משמעותי בסיבוכים. לא רק זאת, על פי העבודות, בקרב נשים שעברו הפלה, לא נתגלתה עלייה בסיבוכים בהריונות עתידיים לעומת נשים שלא עברו הפלה.

 

לדברי ד"ר בר, הפלה היא הליך רפואי שהוא פחות מסוכן מהריון ולידה. הוא מסביר כי החששות הללו הן נדבך נוסף בחוסר המודעות והידע של נשים בנושא."אם כולן תהיינה מודעות לאופציות שיש להן, הן תוכלנה לבחור. נשים צריכות לדעת לבקש את האינפורמציה המלאה לפני שהן מחליטות".