יציבות בצילום

אחיזת המצלמה בצורה טובה ובשתי הידיים תמנע מכם מריחה של התמונות ותסייע לכם לשפר את כמות התמונות הטובות. כך גם תימנעו מרעידות ותזוזות בלתי רצויות בצילום.

 

כשאתם לוחצים על כפתור המצלמה עשו זאת בצורה איטית, ממש בסחיטה, כך תמנעו לחיצה חזקה מדי אשר תגרום לתנודות בלתי רצויות של המצלמה.