אתמול נערך דיון נוסף בבית המשפט, בנושא לידות בית. הדיון התקיים לאחר שבדיון הקודם שלח השופט מיכאל שפיצר את הנוגעים בדבר ללא החלטה והעביר בקשה ליועץ המשפטי של הממשלה, להגיע לדיון ולהתייחס לטענות.

 

היועץ המשפטי לממשלה הוזמן לדיון השלישי בתביעתה של גלית גורא-עיני כנגד הביטוח הלאומי בנושא מענק לידה. המצב בארץ מחייב אישה המחליטה ללדת בביתה, להגיע לבית החולים תוך 24 שעות מרגע הלידה, על מנת לקבל מענק לידה.

 

גורא עיני טוענת כי אין לקשור בין מקום הלידה למענק הלידה וכי מניעת מענק לידה מילודי בית יוצרת קיפוח שאין בו כל הגיון או צדק ומקורו בתקנה משנות החמישים. בשנות הקמת המדינה ההחלטה  נועדה להגן על נשים שהוגדרו "בורות" ולמנוע לידות בתנאים לא תנאים למשל במעברות.  בשנות ה- 50 היו סיבוכים, מות הילוד או האם נפוצים יותר, ולא היו בדיקות המאפשרות לרופאים לעקוב אחרי ההריון והעובר. היום אישה יכולה להגיע ללידה לאחר בדיקות וביודעה מה מנח העובר ומה מצבה הבריאותי ובכך למזער אפשרויות של סיבוכים בלידה.

 

גורא עיני מציינת כי המוסד לביטוח לאומי משלם לבית חולים כ-8000 שקלים על כל לידה. הסכום הזה הוא חישוב של עלות ממוצעת של 4 ימי אשפוז. כאשר יולדת בית מגיעה לבית חולים לאחר הלידה על מנת להירשם ולקבל מענק לידה, בית החולים עדיין מקבל 8000 שקלים, תשלום המדינה על טיפול בלידתה של אותה יולדת, על אף שלא ילדה שם. כלומר לבית החולים כדאי שחוק זה יישמר.

נציגת הביטוח הלאומי, שנכחה בדיון הקודם, הגיבה  על הטענות ואמרה כי גם כיום נועדה התקנה להגן על אוכלוסיות מסוימות לבל ילדו בתנאים לא תנאים.

 

בדיון הקודם התייחס השופט מיכאל שפיצר לעתירה קודמת בעניין זה, מטעם הגב' רות דייויס. לטענתו העתירה הקודמת נשללה וכאן מדובר בטיעונים זהים ועל כן הספק בידיו אם ניתן לשנות את תמונת המציאות. למרות כל זאת מצא השופט שפיצר לזמן את היועץ המשפטי על מנת שיבהיר את המצב החקיקתי של לידות הבית ואת התנהלות קובעי החוק, בנוסף לנציגי הביטוח הלאומי.

 

לדיון הנוכחי הגיעו מנהיגות המאבק ובראשן גלית גורא עיני ונירית שפירא עם קבוצת נשים גדולה, לבית המשפט. עו"ד שלומי פרידמן, שמייצג את הנשים בהתנדבות, הגיע גם הוא והבטיח להמשיך במאבק עם הנשים בהתנדבות מלאה.

 

היועץ המשפטי לא הגיע לדיון בטענה שמתנהל במקביל בג"צ בנושא, אותו הגישה המיילדת הגב' שיין ברגר. שיין ברגר תובעת בבג"צ את חברות הביטוח ואת המדינה:

חברות הביטוח המסרבות לבטח מילדות בית בביטוח מקצועי. לדברי גורא עיני בעיית הביטוח מוכרת, לפני שיצא פרוטוקול משרד הבריאות המתייחס ללידות בית, בוטחו מיילדות בת בביטוח מקצועי. כרגע  העדר ביטוח מייקר א לידות הבית לסכומים של כ 5000 שקלים ולפעמים יותר. במקביל המדינה מסרב להעניק מענק לידה ליולדות בית, שלא מגיעות לבתי חולים.

 

השפט אישר ודרש במקביל מגורא עיני להצטרף לבג"צ של שיין ברגר וקבע דיון נוסף בנובמבר. גורא עיני מציינת שלתחושתה השופט היה פתוח גם לילדים שהסתובבו בבית המשפט וגם לטענות שהושמעו באזניו.

 

מדובר בדיונים בבית המשפט שהתחילו אמנם השנה אבל המאבק וההתייחסות ללידות בית מוכרת בארץ כבר מספר שנים. בדיון שנערך ב29.11.08, בוועדה לקידום מעמד האישה הוצהרה בגלוי על הכוונה להפריד בין מקום הלידה למענק הלידה. כמו כן נדונה בדיון האפשרות להעניק ליולדת מימון על שירותי ליווי בלידה גם כשזו מתקיימת מחוץ לבית החולים.

בעולם ישנם מחקרים המתייחסים ללידות בית לעומת הסכנות לידות בבית חולים והם מעידים על סיבוכים נמוכים יותר בלידות בית, ההן לאם והן לתינוק. מחקר מקיף שנערך בקנדה בשנת 2009 מצא כישיעור התמותה בלידות בית היה 0.35 לכל 1000 לידות לעומת זאת  בקבוצת הלידות המתוכננות בבית החולים שיעור התמותה היה גדול יותר ועמד על  0.57 בקרב הנשים שיילדו בנוכחות מיילדת ו- 0.64 בקרב הנשים שיילדו בנוכחות רופא.

 

לנשים בקבוצת לידות הבית המתוכננות היה פחות סיכוי להתערבויות מיילדותיות מאשר לנשים בקבוצת לידות בית החולים המתוכננות בנוכחות מיילדת או לתופעות לוואי לאם (למשל קרע מדרגה שלישית או רביעית בחיץ ליילודים בקבוצת לידות הבית סיכוי נמוך יותר להזדקק להחייאה לאחר הלידה לעומת היילודים בבית החולים בנוכחות, או לטיפול בחמצן מעבר ל- 24 שעות וכך גם סיכוי נמוך יותר לאשפוז האם בשל סיבוכים