המאמר מביא את המצבים הפתולוגים של יחסי אם-בן כאשר הקשר נתקע בהפיכת הילד לבן המאהב של האם ושם דגש על חלקה של האם וסיבות הנאוצות בפגיעתה לתקיעות זו.


 


מטרת המאמר הזה היא ראשית לחשוף ולהציג מניעים וצרכים חשוכים ומוסתרים של דמות האם הארכאית החודרים לקשר האימהי בכלל. שנית, לדון באפשרויות שונות ובמצבים פרוטוטיפים של אם-ילד שיביאו להעלאתם של מניעים וצרכים אפלים שכאלו. שלישית ,להאיר את הפרוזדור האישי דרכו יכול לחדור צד נסתר זה של האימהות. החשיפה של המניעים וזיהוי המצבים תיעשה בעזרת סיפורים מיתולוגיים שיציגו יחסי אם -ילד עם דגש על סיפורה הטרגי של האם. המוטיבים של סיפורי האמהות יהווה כמעין נקודות ציון של מניעים וצרכים אימהיים כלל אנושיים. המיתוס יהווה עדות להיבט הקדומני של הממד האפל של האימהות. הבחירה להתייחס למורכבותה של אימהות דרך מיתוסים יוצאת מתוך הגישה הארכיטיפית של יונג.


 


לקריאת המאמר באתר "פסיכולוגיה עברית", היכנסו: "הצד האפל של דמות האם בדיאדה אם-בן".