האם לאם גרושה מותר לקחת את הילדים ולעבור לעיר אחרת, ולהרחיק אותם מהאב?
בעיקרון נחוץ אישור של ביהמ"ש. אני נוהגת לשלב בהסכמי גירושין סעיפים שמסדירים אפשרות כזו או מכבידים עליה, אבל אפילו אם הסכם הגירושין שותק, ולא מתייחס לאפשרות כזו, זה לא יראה טוב אם האם תיקח את הילדים ותבצע מחטף. מחטף גם יחבל בסיכויי התביעה שלה, ויגדיל את הסיכוי שביהמ"ש יגיד לה לחזור עם הילדים למקום המגורים הקודם.

 

מה בית המשפט שוקל בתביעה כזו?
בית המשפט כותב תמיד שההכרעה היא רק לפי טובת הילד, אבל מקריאת פסקי הדין רואים שמאד משפיע עליהם גם מה טוב להורה, למשל ? אם אין להורה ממה להתפרנס בעיר מגוריו, או אם הוא רוצה לעבור ליד הוריו, ששם יקבל את עזרתם בטיפול בילדים, ביהמ"ש מתחשב בזה. לרוב ישאירו את הילדים עם ההורה שמודע יותר לצורך שלהם בקשר עם ההורה האחר. בחודש שעבר למשל ניתן פס"ד שהתיר לאם לעבור מהמרכז לצפון הארץ, למרות שהילדים היו במשמורת משותפת שלה ושל האב, לפי פס"ד שניתן על סמך חוות דעת של פסיכולוגים מומחים. הטעם ? האם מעודדת את הקשר של הילדים עם האב, והאב להיפך ? מנסה להפריד בין הילדים לאם. במקרה אחר דווקא אסרו על אם לעבור מהמרכז לצפון, ששם הוצעה לה עבודה בשכר גבוה בהרבה, בגלל ששעה וחצי נסיעה תחבל בביקורים אצל האב, ויימנע ממנו להמשיך להיות מעורב במוסדות החינוך. אבל ? ביהמ"ש ביקש מהאב להוסיף למזונות סכום הוגן, כי מניעת המעבר גורמת לאם ולקטינים הפסד כלכלי כבד.

 

ומה אם האם רוצה בכלל לעבור לחיות בחו"ל?
גם זו סוגיה שחשוב מאד להסדיר בהסכמי גירושין, וגם כאן נחוץ אישור מראש מביהמ"ש. הורה שנוטל את הילדים לארץ אחרת ללא רשות, יחויב להחזיר אותם ע"י בתיהמ"ש בארץ החטיפה. מדינת ישראל חתומה על אמנת האג, שמסדירה החזרת ילדים חטופים לארצם. אני ממליצה לא לחטוף, אלא לפנות לביהמ"ש בתביעה לאישור הגירה עם הילדים לארץ אחרת. הרבה מהתביעות הללו מתקבלות. בשנים האחרונות אושרה הגירת קטינים לניו-זילנד, לגאנה שבאפריקה, לקולומביה, לרומניה, לארה"ב ועוד. ביהמ"ש מקבל את ההחלטה לפי טובת הילד, אבל למעשה בפועל מייחס הרבה חשיבות לאינטרסים של ההורה המשמורן ? כאחד השיקולים במציאת טובת הילד. לרוב הורה שמבקש להגר הוא אדם שלא נולד כאן, לא חי כאן את רוב חייו, לא התערה כאן, ורוצה לחזור למולדתו ולמשפחתו. אם ממילא קיים נתק או קשר רופף בין הילדים להורה שנשאר בארץ, כמעט תמיד תותר ההגירה.  

 

איך מבטיחים את הקשר של הילדים עם ההורה שנשאר בארץ?
בד"כ ביהמ"ש דורש מההורה המהגר ערבויות כספיות להבטחת קיום הסדרי ראייה עם ההורה שנשאר בארץ. אם ההורה המבקש לנסוע לא כיבד בעבר את הקשר עם הורה האחר, לא ייתנו לו להגר.  

 

למידע נוסף אודות עו"ד אודליה אלטמן

ליצירת קשר עם עו"ד אודליה אלטמן דרך ה-Facebook