שמעתם? חנן גולדבלט משוקם. חנן גולדבלט, עבריין מין סדרתי, שאנס וביצע מעשים מגונים בנערות ובנשים תחת מסווה של "לימודי משחק" - הוא משוקם! נשפט לשש שנים בכלא, ריצה ארבע, לא הלך מכות בכלא, והרי הוא משוקם ובשל לקבל קיצור של שליש מתקופת המאסר שלו.

 

עוד ב Onlife:

 

ואותי מעסיקה השאלה, חנן, מה זה "שיקום"? אני יודעת מהי ההגדרה שלך ל"משחק" – למדתי את זה טוב מאוד מכתב האישום. אז עכשיו ברשותך הייתי רוצה לדעת למה אתה מתכוון כשאתה אומר שיקום?

 

האם התכוונת להתנצל?

אני רוצה להבין אם היום, אחרי השיקום, אתה מבין עד כמה פגעת וחרבת נפשות עדינות של נערות צעירות שבאו ללמוד אצלך. אני רוצה להבין אם היום, אחרי השיקום, אתה מודע למניפולטיביות האכזרית, שאפיינה את המילים שלך בכל פעם שאמרת לתלמידות שלך שככה לומדים משחק, זאת בשעה שניצלת אותן ואנסת אותן?

 

ואם השתתפת בקבוצות לעברייני מין בכלא ואתה מבין היום, אחרי השיקום, את גודל הפשע שביצעת וגודל הפצע שפצעת, אני רוצה להבין מה אתה מתכוון לעשות עם ההבנה הזו? האם התכוונת לשתף מישהו בהבנה הזו? האם התכוונת להביע חרטה? האם התכוונת להתנצל? לומר כמה נבזיים ושפלים היו מעשיך שהתמשכו במשך כל כך הרבה שנים? שביססת עליהם קריירה שלמה?

 

זאת בטח אני המשוגעת

האם היום, כשאתה משוקם, אתה בכלל מודע לחשיבות של ההכרה במעשיך עבור הנערות והנשים שפגעת בהן? האם אתה מודע שמן הצד השני של השכנועים המניפולטיביית שלך היו נערות ונשים ששכנעו את עצמן שאם חנן אומר שככה מלמדים לשחק אז כל הפגיעה והפלישה והלכלוך שאני מרגישה זה סתם בגלל שאני רגישה מדי? ואולי בכלל משוגעת?

 

האם זה ברור לך למה זה כל כך חשוב לומר לאותן נערות ונשים שאתה שיקרת, היית מניפולטיבי, פגעת, אנסת ושאין אף פרשנות אחרת למעשיך? שאולי זה קצת יניח לאשמה ולבלבול שאולי רודפים אותן עד היום? ולא שמגיע לך התפקיד הזה, אבל האם אתה באמת יכול לגלם אותו?

 

אז אם אתה משוקם חנן גולדבלט וכל הכאב הזה שגרמת לו מובן לך וההבנה של העומק שלו לא מעבירה אותך על דעתך אז אני רוצה לדעת דבר נוסף ואחרון - איך זה שאף אחד לא זוכה לשמוע אותך אומר את זה?