אני רוצה להתחיל את דבריי דווקא בציטוט של אריה דרעי, מועמד לכנסת מטעם מפלגת ש"ס, בהתייחסו לשאלתה של יעל דן על הדרת נשים מש"ס: "זה לא עניין הלכתי, אלא קודים של התנהגות, איך הבית שלנו מתנהל: מה המקום של הנשים ומה המקום של הגברים".

 

עוד ב Onlife:

 

אנו, 7 ארגונים חברתיים, פונים לועדת הבחירות המרכזית ולעומד בראשה כבוד השופט אליקים רובינשטיין ומבקשים לפסול מהתמודדות לכנסת מפלגות המפלות נשים, מפלגת יהדות התורה ומפלגת ש"ס. מפלגות אלה אוסרות על נשים להצטרף אליהן וחוסמות בפניהן, הלכה למעשה, את האפשרות להבחר לכנסת, על ידי סעיף בתקנונים שלהן שאינו מאפשר לנשים להצטרף למפלגה.

 

לציית לחוק או לצאת מהכנסת

הכנסת היא משכנה של הדמוקרטיה, והיא מתנהלת לאור חוקי היסוד. חוק יסוד הכנסת מבטיח לכל אזרח ואזרחית מעל גיל 21 את הזכות להבחר, זכות אשר העסקנים החרדים שללו מהנשים החרדיות בתואנות שווא של "הלכה", כאשר מדובר למעשה באפליה בוטה, הנובעת מתפיסה של אישה כמי שמקומה, כפי שמעיד אריה דרעי, אינו בכנסת, בניגוד לגבר.

 

 הכנסת אינה מרחב פרטי, אלא מרחב ציבורי הכפוף לחוקי המדינה, ואין רשות לכל אדם לעשות בה כעולה על רוחו ולהפר את החוק. סיעות הבית גם הן גופים ציבוריים הממומנים על ידי כספי משלם המסים. מתוקף כך, עליהן לציית לחוק, או לצאת מהכנסת.

 

המצב הקיים היום, בו משלם המסים מממן מפלגות המדירות נשים משורותיהן הוא בושה לדמוקרטיה ואפליה בחסות המדינה. מצב זה חייב להשתנות, באם אנו רוצים להמשיך להקרא מדינה דמוקרטית ויהודית. דמוקרטיה אינה משחק למעטים ונבחרים בלבד, ומערכת אשר שוללת ייצוג מ- 50% מהאוכלוסיה, הנשים, אינה דמוקרטיה. העובדה שש"ס ויהדות התורה שוללות את עקרון הדמוקרטיה ואת אופיה של ישראל כמדינה דמוקרטית, כאשר אינן מאפשרות לנשים להיבחר לכנסת - היא עילה לפסילתן על ידי ועדה נכבדה זו.

 

זה לא עניין הלכתי. אריה דרעי (צילום מתוך ויקימדיה)

 

הזירה הציבורית הופקרה לגחמות של קיצוניים

בשנים האחרונות ראתה החברה הישראלית תופעות מסוכנות של השפלת והדרת נשים: באוטובוסים, במדרכות נפרדות ואף בקלפי. בבחירות  למינהלים הקהילתיים בירושלים גירשו קיצונים בוחרות מקלפי בשכונת שמואל הנביא בצעקות "צניעות", וכך, באיצטלה של הדת היהודית, נשללה מהנשים גם הזכות להצביע. במקרה אחר נשים חרדיות שהעמידו מועמדות לבחירות קיבלו איומים בטלפון וכתוצאה מכך הסירו את מועמדותן.

 

במדינה אשר בה חוקרות אינן מורשות לעלות על במה כדי לקבל פרס מצוינות רק משום שסגן שר הבריאות הוא חרדי היא מדינה אשר הזירה הציבורית שלה הושארה הפקר לגחמות של קיצונים, המשתמשים בדת כתירוץ כדי לבסס את שליטתם באחרים, החלשים מהם, במקרה זה - נשים. המשך הדרת נשים בחברה הישראלית הוא איום ממשי על האופי הדמוקרטי של כל חברה אשר ערכי השוויון וכבוד האדם הם נר לרגליה.

 

בעבר נעשו מספר ניסיונות לחוקק חוקים להבטחת מקומן של נשים בכנסת, החל משנת 2000. החוק האחרון, ששלל מימון מפלגות מרשימות המדירות נשים, קודם על ידי חברות הכנסת עינת וילף וציפי חוטובלי ואף עבר את ועדת השרים לענייני חקיקה. הצעות חוק אלה נחסמו על ידי המפלגות החרדיות בטיעוני "סטטוס קוו". כך נוצר מצב בו הכלי הדמוקרטי היחיד שנותר בידינו כדי לתקן את האפליה הוא פניה לועדת הבחירות ובקשה לפסילת המפלגות המדירות נשים. כל עוד נמשיך להתיר למפלגות אנטי-דמוקרטיות לפעול בכנסת נמשיך לראות הידרדרות בסמכות המוסרית של מערכת השלטון בישראל.

 

נשים חרדיות מבהירות: אפשר וצריך לשנות את המצב הקיים 

כיום נשים חרדיות עובדות בכל תחום וזוכות להצלחה גדולה: כמנהלות בתי ספר, כעורכות דין, כטוענות רבניות ועוד. נשים חרדיות מקבלות השכלה הרבה יותר רחבה ומעמיקה מאשר הגברים החרדים ומצליחות להשתלב בעבודה, עם גיבוי מלא של רבנים ושל הציבור החרדי כולו. נשים אלה מקבלות עידוד מהרבנים להשתלב בחיים הציבוריים כל עוד זה תואם את הצורך לפרנס את הגברים החרדים, אך כאשר מדובר בכנסת - העסקנים החרדים חוסמים את דרכן למשכן בתואנות של "הלכה", אותן, כפי שראינו, הפריך אריה דרעי עצמו רק אתמול.

 

במציאות, ישנן נשים חרדיות לא מעטות המעוניינות להתמודד לכנסת והמתקוממות כנגד האפליה, כפי שמוכיח קולן הנשמע באמצעי התקשורת בימים האחרונים. נשים אלה אומרות בתוקף כי המפלגות החרדיות אינן מייצגות אותן. למעשה, קיבלנו לאחרונה שיחות תמיכה מנשים חרדיות שמאסו במדיניות המפלגות החרדיות כלפיהן.

 

אצטט מתוך מאמר של אישה חרדית שהתפרסם לאחרונה בכלי התקשורת:

 

"זה הזמן שכל הנשים חרדיות תפנמנה את העובדה שהן ראויות לשליחות ציבורית ולהנהגה כמו שהן מסוגלות לנהל בתי ספר ביד רמה, להיות מפקחות, הנדסאיות, טוענות רבניות ועורכות דין. פוסקי ההלכה, אם רק ירצו, יוכלו להתמודד עם האיסור לכאורה שישנו לנשים להבחר לכנסת, כמו שהתירו לפני שנים לנשים להצביע בבחירות, מעשה שנחשב בזמנו לעברה חמורה".

 

אנו פונים אל חברי הועדה הנכבדים ואל העומד בראשה כבוד השופט אלייקים רובינשטיין ומבקשים מכם להעניק לנשים החרדיות את זכויותיהן ולפסול את המפלגות השוללות מהן זכויות אלה.

 

חתומות על הבקשה:

לורה ורטון ונינה זוקלמן

ישראל חופשית

תנועת לא מצונזרת

עמותת מתפקדות - לובי פמיניסטי

עמותת כ"ן - כוח נשים

קולך, פורום נשים דתיות

השדולה הפלורליסטית

התנועה הירושלמית