במסגרת החיפוש המתמיד אחר האשה שתסכים לנקות את ביתי, המליצה לי מכרה על עוזרת הבית שלה - נקיה, אמינה ומסודרת. שאלתי אם מסכימה להיות מדווחת לביטוח לאומי ונענתי שלא, אבל מנקה כל כך טובה שגם מסכימה להיות מדווחת קשה למצוא.

 

אז למה עוזרות הבית לא רוצות שידווחו עליהן? למה זה אכפת לי כמעסיקה? למה אני, כאחת שמכירה את החוק, מתנגדת ומסרבת להעסיק כך? ומה זה בכלל מעניין אותך, שמעסיקה עוזרת?

 

תשלומי ביטוח לאומי מבטחים את העובדת מפני מצבים בהם הכנסתה תיפגע - אבטלה, חופשת לידה, מילואים, נכות וזיקנה. הביטוח הלאומי מחזיק בכספים המשולמים לו, ומשלם קצבאות לזכאים, כאשר המערכת היא של ערבות הדדית - לא כל הניכויים מהשכר שלי ישמשו באופן ישיר לקצבאות שישולמו לי, אלא מקבלי הקצבאות עשויים לקבל סכומים גבוהים משמעותית מאלו ששילמו, בעוד שמשלמים רבים לא יהנו מקצבאות פרופורציונאליות לעבודתם.

 

 

עוזרת הבית גונבת ממך כסף?

לאט לאט דברים התחילו להיעלם בבית, פה ושם כסף קטן, איזה שטר שהשארת בכוונה על השולחן. ואז, את מתביישת לספר

לכתבה המלאה

 

 

חלקן הגדול של הקצבאות הן תלויות הכנסה - אשה המקבלת תשלום מזונות מהביטוח הלאומי, נכות או הבטחת הכנסה, תאבד את זכאותה (או חלק ממנה) ככל ששכרה עולה על תקרה מסויימת. יתרה מכך - בין המערכות של ביטוח לאומי ומס הכנסה קיים קשר, ואשה שהכנסתה מדווחת בביטוח הלאומי, עשויה להיות מחוייבת במס הכנסה ככל שהכנסתה מגיעה לתקרת הפטור.

התוצאה היא שחלק מעוזרות הבית מסרבות לכך שהמעסיקה תדווח עליהן לביטוח הלאומי. כך, אין דיווח על שכרן, אך הן אינן מבוטחות בגין עבודתן כלל.

אז מה אכפת לי כמעסיקה?

 

1, כי זה לא חוקי

הטיעון הראשון הוא הטיעון הפשוט - כי זה לא חוקי. החוק מחייב את המעסיקה לדווח על עבודתה של עוזרת הבית ולשלם דמי ביטוח עבורה. אי תשלום דמי ביטוח היא עבירה פלילית. החובה מוטלת על המעסיקה והסנקציות הינן כנגד המעסיקה.

 

2. כי זה מסוכן

זה מסוכן, לא רק כי זו עבירה על החוק, אלא כי זה חושף את המעסיקה לסיכון לא סביר. אם ביום מן הימים תחליק העוזרת אגב עבודתה ותיפגע באופן שלא יאפשר לה לעבוד יותר, היא עלולה שלא להיות זכאית לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי, ולתבוע את המעסיקה על הנזקים שנגרמו לה. האם את יכולה לממן את מלוא שכרה החודשי של העוזרת לכל חייה? האם זה סיכון שאת מוכנה לקחת על עצמך?

 

לעניין זה מעסיקות רבות סבורות שאם הן ערכו ביטוח דירה, שכולל חבות צד ג' ומעבידים, הן פטורות מהדאגה. למעשה, רוב חברות הביטוח כוללות בפוליסות סעיף שפוטר אותן מחבות להעסקה בלתי חוקית של עובדים. העסקת עובדת בלי תשלום ביטוח לאומי היא העסקה בלתי חוקית, וחברות הביטוח מתנערות מתשלומים בנסיבות האלה.

 

החוק גם מתיר לביטוח הלאומי לשלם קצבאות לעובדת, במקרה כזה בו לא שולמו עבורה דמי ביטוח, ולדרוש את החזר תשלום הקצבאות ישירות מהמעסיק. גם במקרה זה תמצא את עצמה המעסיקה מחוייבת בתשלומים בגין הפגיעה בעוזרת, לאורך שנים ארוכות.

 

חשוב גם לדעת כי גם אם לא שולמו לעובדת זכויותיה לבקשתה, אין משמעות הדבר שהיא לא תוכל לתבוע בעתיד את המעסיקה בגין זכויות אלו. כאן חשוב להזכיר כי עוזרת בית זכאית גם לתשלום פנסיה, חופשה, הבראה, מחלה ופיצויי פיטורין, ממש כמו כל עובד אחר.

 

3. כי זה יוצא על חשבוננו

את שכירה? משכרך מנוכה ביטוח לאומי? את עצמאית? את משלמת דמי ביטוח מדי חודש? קופת הביטוח הלאומי היא מוגבלת. כשאת משלמת דמי ביטוח ואחרים עובדים בלא תשלום דמי ביטוח, הקופה קטנה והיכולת לשלם קצבאות יורד. כשאנשים שאינם זכאים לקבצאות ממשיכים למשוך קצבאות ו"לעבוד בשחור", לא רק שהמדינה לא נהנית מתשלומים בגין העסקתם, אלא היא משלמת להם כשהם אינם זכאים.

המשמעות היא שאנשים חלשים יותר, מקבלים עזרה נמוכה יותר. לו כל החייבים היו משלמים דמי ביטוח ולא מושכים קצבאות, ניתן היה לסייע באופן משמעותי יותר לאלו הזקוקים לכך באמת.

היות שאיש מאיתנו אינו יודע מתי יזקק לקצבאות הביטוח הלאומי, הפגיעה הזו היא פגיעה בכולנו.

 

4. כי זה מזיק גם לעובדת

זה אולי נשמע פטרנליסטי, אבל אי דיווח לביטוח הלאומי, שנראה במצב הנוכחי לעובדת כדבר הנכון ביותר עבורה, עלול לגרום לה לנזקי ענק בעתיד. עובדת שלא משולמים בגינה דמי ביטוח עלולה למצוא את עצמה לא זכאית לדמי לידה, לאבטלה או לדמי פגיעה אם חלילה תזקק לאלה. הרצון שלא להיות מדווחת נגוע בראיה קצרת טווח ובאי הבנה של הסיכונים הגבוהים הכרוכים בכך.

 

 

אז מה עושים?

לא מעסיקים עוזרת בית בלי תשלום ביטוח לאומי. מתנים את הדבר בראשית ההעסקה ודורשים לקבל צילום ת.ז. של העוזרת לפני שתתחיל לעבוד אצלכם. לא מסכימה? לא עובדת. אין חוכמות.

 

"אבל אני לא מוצאת אף עוזרת שתסכים לעבוד ולדווח"- טיעון רווח, בעיקר באיזורי ספר מעוטי עוזרות בית. גם כאן, עקרון הערבות ההדדית עובד- אם אני לא מעסיקה עובדת בלי דיווח, אבל השכנה שלי מסכימה לכך, מתפתח שוק של העסקה ללא דיווח. אם אף אחת לא תסכים להעסיק בדרך הזו, ישתנו תנאי השוק ועוזרות הבית יצטרכו לקבל את העובדה שאיש לא מעסיק אותן בלי תשלום דמי ביטוח לאומי. כי זה נכון, וזה צודק וזה החוק.

 

 

 

 

הערת סיום- כל האמור נכון גם למעסיק, וגם לעוזר בית.