תיאור מצב

נשים מהוות קרוב למחצית מכח העבודה האזרחי בישראל. למרות הגידול בשיעורי ההשתתפות של נשים בשוק העבודה בעשורים האחרונים והעלייה הניכרת בהשכלתן, הכנסתן של נשים משכר עודנה נמוכה באופן גורף מהכנסתם של גברים - וזאת בכל רמות ההשכלה, בכל הענפים ובכל משלחי היד.

 

עפ"י נתוני הלמ"ס, ההכנסה הממוצעת (ברוטו) של אישה, עומדת על 66% מההכנסה הממוצעת של גבר. הפערים ניכרים גם בתשלום בגין שעת עבודה, כאשר ההכנסה הממוצעת של אישה לפי שעה מהווה 85% מהכנסת גבר. בהיבט ההשוואתי, ישראל ממוקמת מבין מדינות ה-OECD "השיאניות" בשיעור פערי השכר המגדריים, כאשר מקדימות אותה רק גרמניה, קוריאה ויפן.

 

אודות שוות ערך

"שוות ערך-לקידום שכר שווה" היא שותפות של שתיל, שדולת הנשים בישראל, מרכז אדוה ונציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד הכלכלה, בתמיכת האיחוד האירופי.

חזון הפרויקט הוא צמצום דרמטי של האי שיוויון המגדרי בשכר בשוק העבודה בישראל ומטרותיו המרכזיות הן:

1.להעלות מודעות וידע של מעסיקים ועובדים לפערי שכר מגדריים וכן את יכולותיהם לפעול לצמצומם.

2.להניע את קובעי המדיניות ורשויות המדינה לפעול בצורה אפקטיבית יותר למיגור התופעה.

 

תחומי הפעילות:

הפרויקט פועל במגוון אסטרטגיות פעולה:

עבודה עם מעסיקים

לתפיסתנו, בסיס השינוי טמון בעבודה משותפת עם ועבור מעסיקים.

בהתאם,"שוות ערך" מייעצות ומלוות תהליכי עומק ארגוניים להטמעת שיוויון מגדרי בשכר ומפתחות כלים לאבחון הפערים וצמצומם,דוגמאת "מחשבון פערי השכר". זאת, תוך ישור קו עם מגמות עולמיות לקידום שיוויון בין נשים וגברים.

חקיקה ושינוי מדיניות

במלאת 50 שנה לחוק "שכר שווה לעובדת ולעובד",אשר נחקק ב-1964 אך כמעט ולא נאכף, אנו פועלות לחיזוק מנגנוני האכיפה הקיימים וליצירת מודל חדש לאכיפה מונעת של אפליה מגדרית בשכר.

פיתוח ידע ומחקר

לצורך העשרת השיח אודות פערי שכר מגדריים, אנו מקדמות פלטפורמות לאיסוף ועיבוד מידע על נתוני שכר ועורכות מחקרי עומק על התופעה בארץ ובעולם.

קידום מודעות ציבורית

במקביל, אנו פועלות להעלאת המודעות לתופעה ולעשייתינו באמצעות חשיפה תקשורתית,פרסומים,כנסים וסדנאות.

 

רוצה לדעת עוד? הכנסי לעמוד הפייסבוק של שוות ערך

 

 

מידע נוסף על שתיל

מידע נוסף על שדולת הנשים

מידע נוסף על נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה

מידע נוסף על מרכז אדוה

מידע נוסף על האיחוד האירופי