בתחילת השבוע עברה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה ובסערה גדולה הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים, או בשמה הפופולרי "חוק הפונדקאות". יש מי שחשוב להם להציג את נושא הפונדקאות כמלחמה של הקהילה ההומוסקסואלית נגד הפמיניסטיות, ולהפך. אך האמת היא מורכבת הרבה יותר. האמת היא שהארגונים הפמיניסטיים תומכים בשוויון בהורות ובשוויון בפני החוק. אם פונדקאות מסחרית מותרת בישראל, היא צריכה להיות מותרת לכולם. האמת היא שיש מאחורי החוק הזה כוחות מסחריים שפועלים לקדם אותו, ופועלים להסתיר מעיני הציבור את המשמעויות האמיתיות של סעיפי השינוי. האמת היא שאם מדינת ישראל בוחרת להיות החלוצה בעולם המערבי המאפשרת פונדקאות מסחרית, היא צריכה לקחת אחריות ולהגן מפני הפקרת ההורים, הנשים והילדים לכוחות השוק.

הנה מספר דברים שחשוב להבין בנוגע לחוק הפונדקאות.

עוד באון לייף:

החוק לא מקדם רק שוויון בהורות. למרות שכך הצעת החוק מוצגת בתקשורת ואפילו על בימת מליאת הכנסת – הצעת החוק עושה שינויים מרחיקי לכת בכל מערך הפונדקאות בארץ, חלקם חיוביים (כמו הניסיון להסדיר בפעם הראשונה את כל נושא הפונדקאות בחו"ל), וחלקם שליליים מאוד (כמו הגבלת הסכום המשולם לפונדקאית במקום להגביל את הסכומים המשולמים לגורמי התיווך). לו החוק היה משנה רק את הזכאות לבצע הליך פונדקאות, הוא היה נתקל בהרבה פחות התנגדויות, אך שינוי הזכאות תופס מקום שולי יחסית לכל יתר השינויים.

תאגידים מסחריים במקום עמותות. לעומת פונדקאות, במסגרת של אימוץ ילדים בחו"ל, מי שמתווך בין ההורים המאמצים לילדים ולמוסדות בחו"ל הן עמותות ללא כוונת רווח. מדוע אם כן, בתחום הפונדקאות מאפשרים לתאגידים מסחריים להיות המתווכים? גם בארץ וגם בחו"ל פועלות חברות תיווך למטרות רווח, המפעילות גם רופאים ועורכי דין מטעמן, ומגלגלות מיליוני דולרים בשנה. האם ראוי שמשרד הבריאות יעניק לחברות אלו את המנדט לנהל את כל הליכי הפונדקאות של הורים ישראליים, גם בארץ וגם בחו"ל?האם לא ראוי שגם במקרה של פונדקאות התיווך ייעשה על ידי עמותות מפוקחות, שמטרתן תהיה שמירה על הזכויות והאינטרסים של הפונדקאית וההורים, במקום עשיית רווח גדול ככל הניתן?

למה מגבילים את התשלום לפונדקאית? כפי שכבר התחלנו להבין, בסיפור הפונדקאות המסחרית מתגלגל הרבה כסף. הפונדקאות מתאפשרת לזוגות בעלי אמצעים בדרך כלל, וברוב המקרים קיים פער משמעותי בין המצב הכלכלי של ההורים לבין זה של הפונדקאית. מצב זה מעלה חשש לניצול מצוקה, ומבלי להיכנס לדיון (החשוב) אם זה מצדיק איסור גורף על פונדקאות מסחרית או לא, זה מחייב בחינה ביקורתית של המערכת הזאת. אם יש הצדקה מוסרית לפונדקאות מסחרית, היא העובדה שהיא עשויה לאפשר לנשים במצוקה כלכלית לצאת ממעגל העוני. הגבלת התשלום נוגדת מטרה זו, האם הגבלת התשלום ל-160,000 ?, נוסף על כיסוי הוצאות רפואיות או כולל אותן? בכל מקרה זה סכום שלא יכול להוציא אף משפחה ממעגל העוני. מעבר לזה, הפונדקאית היא היחידה בהצעת החוק שמגבילים בתשלומים. מכל המערכת המסחרית שנוצרת פה, מנסחי החוק לא מצאו לנכון להגביל את התשלומים לחברות התיווך, המרוויחות הגדולות מכל הסיפור.

מה חסר בחוק? לפני הכל, הגנה על זכויות הפונדקאית. בארץ ובחו"ל. יש להוסיף לחוק דרישה לסעיפים שיהיו חייבים להופיע בכל חוזה: הליך הסכמה מדעת מקיף, בו יוסבר לפונדקאית בשפה המובנת לה על הסיכונים הכרוכים בכל פרוצדורה רפואית, ולא רק בתחילת ההליך, ומתן אפשרות אמיתית שלא להסכים להליכים מסוימים, ביטוח רפואי לכל תקופת הפונדקאות, איסור להתנות את התשלום לפונדקאית בהצלחת ההליך, איסור על הפקעה מוחלטת של האוטונומיה שלה על גופה (למשל, היה מקרה בו הפונדקאית נאלצה לברוח למדינה אחרת כי ההורים המזמינים ניסו לכפות עליה לבצע הפלה שלא הייתה מעוניינת בה), ועוד. חסרה גם הגנה על התינוק שנולד. החוק לא מגדיר למשל, מה קורה במצב בו הורים שביצעו פונדקאות בחו"ל שלא בהתאם לחוק, ומגיעים לארץ עם תינוקת פונדקאות שלא קיבלה אישור. האם אותה תינוקת מוחזרת לארץ המוצא? האם היא מועברת לשירותי הרווחה בארץ? מה יקרה לתינוק אם יינקטו סנקציות פליליות כלשהן על הורים כאלה?ומה עם תינוק פונדקאות שנולד עם מום או נכות? האם מותר להורים המזמינים להסיר מעצמם אחריות ופשוט לנטוש אותו במדינה בה נולד, כמו שקרה רק לאחרונה בתאילנד?

למה בכלל משרד הבריאות מקדם את זה? ובעצם אני שואלת – מה תפקידו של משרד הבריאות אם לא להגן על הבריאות? ואם תפקידו להגן על הבריאות, מדוע הפונדקאית, היחידה בכל המערכת הסבוכה הזו שעוברת פרוצדורות רפואיות (מלבד תורמת הביצית), כמעט ולא קיימת בחוק הזה? מדוע תכלית החוק העיקרית אינה להגן על בריאותה הנפשית והפיזית, ועל זכויות היסוד של האישה הפונדקאית? איך קרה שדווקא משרד הבריאות מקדם חוק שעוסק בעיקר בבירוקרטיה של חברות תיווך מסחריות?

גם ההומואים לא מרוצים. אמרנו שזו לא מלחמה של פמיניסטיות נגד הומואים, והנה ההוכחה. גם חברים בקהילת ההומוסקסואלים שזועמים על מי שהצביעה נגד הצעת החוק אתמול, לא מרוצים מאיך שהצעת החוק נראית. היא לא הולכת מספיק רחוק לדעת חלק, ובעיקר, לא קובעת במילים מפורשות את זכותם של זוגות חד מיניים להורות גנטית. חלק אחר לא מרוצה מאותן סיבות שהפמיניסטיות כועסות, בגלל הפגיעה החמורה בנשים.

יש אינטרס להומואים ולפמיניסטיות להיאבק ביחד על שינוי החוק, כי אם כבר פונדקאות, אז פונדקאות אחראית. אם כבר החלטנו שאנחנו מאפשרים לאנשים לשלם על שימוש ברחמה של אישה – אז בואו נעשה את זה באופן שמגן עליה מניצול ומפגיעה חמורה בזכויותיה, ובזכויותיהם של ילדיה, בן זוגה, ילד הפונדקאות, ובזכות ההורים המזמינים לשוויון. הפונדקאות צריכה להיות מוסד נקי וראוי, ולא אפל וממוסחר. צריכה להיות שקיפות, צריך להיות פיקוח, צריכים להיות מנגנוני סיוע וליווי מסודרים, סטנדרטים רפואיים ומקצועיים גבוהים, הגנה במקרה של סיבוכים והפרות, ויכולת להעניש את מי שמנצל ופוגע. זה אינטרס משותף של כולנו.