סקר חדש של נעמת שנערך לקראת יום האישה הבינלאומי מציג עמדות ליברליות של הציבור הישראלי ביחס לשוויון בין המינים.

88% מהציבור בישראל מאמין שאישה יכולה להיות ראש ממשלה, 92% סבורים שאישה יכולה להיות ראשת רשות מקומית גדולה ו- 92% רואים אישה כשרת אוצר בישראל.

גם בתחום הביטחון הנתונים מעודדים: 67% שרת ביטחון ו- 77% מפקדת חיל האוויר. כמעט 90% תומכים בשירות משותף בצה"ל ו- 62% תומכים בגיוס קהילה גאה ליחידות לוחמות.

הסקר נערך על מדגם מייצג של 500 איש ואישה, כולל מגזר דתי-חרדי ומגזר ערבי ובדק את עמדות הציבור בשורה של נושאים, בהם מוכנותו לקבלת נשים בתפקידים בכירים בממשלה, ברשויות המקומיות ובצה"ל. בכל הנוגע לצבא, רוב גדול בציבור תומך בשילוב נשים בכל התפקידים, כאשר גם בפילוח למגזר דתי – נמצא רוב מוצק אשר אינו רואה כל בעיה במינוי אישה לתפקיד שרת הביטחון או מפקדת חיל האוויר. 67% מכלל הציבור הישראלי השיב כי לדעתו אישה יכולה להיות שרת ביטחון במדינת ישראל, רק 29% הביעו התנגדותם. נתונים דומים התקבלו בקרב המגזר הדתי-חרדי, שם 62% השיבו כי לדעתם אישה יכולה למלא את התפקיד בעוד רק 30% התנגדו.

מעניינים לא פחות הם הנתונים לגבי אפשרות של מינוי מפקדת לחיל האוויר. כזכור, לאחרונה פורסם בהרחבה אודות אישה ראשונה שתפקד על טייסת בצה"ל. כאן הנתונים חדים אף יותר – 77% מכלל הציבור הישראלי השיב כי הוא מאמין שאישה יכולה למלא את התפקיד. בפילוח במגזר הדתי-חרדי בלבד רוב של 56% השיבו כי הם חושבים שאישה יכולה למלא התפקיד, 32% התנגדו.

הציבור נשאל גם על עמדתו בסוגיה נוספת אשר עומדת במחלוקת בימים אלו – סוגית השירות המשותף לגברים ולנשים. 87% מכלל הציבור סבור שאין בעיה בשירות משותף של גברים נשים, מתוכם 46% סבורים שעל נשים וגברים לשרת יחדיו בכל יחידות צה"ל ו 41% סבורים שנשים וגברים צריכים לשרת יחדיו בחלק מהיחידות. רק 13% הביעו התנגדות לשירות משותף. מעניין לגלות שגם בקרב המגזר הדתי-חרדי הרוב לשירות משותף נשמר. 58% מהנשאלים במגזר זה השיבו שהם תומכים בשירות משותף לגברים ונשים, 13% תומכים בשירות שכזה בכל יחידות צה"ל ו 45% תומכים בשירות משותף בחלק מהיחידות, 42% מהנשאלים במגזר הדתי הביעו התנגדות לשירות משותף.

במקביל, הציבור חלוק באשר לעמדה אותה הציג הרמטכ"ל, אשר התבטא כי אינו רואה נשים בחוד המסתער של צה"ל. 41% הביעו תמיכה בעמדת הרמטכ"ל, בעוד 36% התנגדו לה. שאלה מעניינת נוספת נוגעת לעמדות הציבור בעניין גיוס הומואים, לסביות וטרנסג'נדרים ליחידות קרביות. רוב גדול של 62% תומך בשילוב חברי הקהילה הגאה בחוד הלוחם, בעוד 17% הביעו התנגדות. יצוין שגם בקרב הציבור הדתי-חרדי הרוב נשמר. 36% הביעו תמיכה בגיוס חברי הקהילה ליחידות קרביות, 23% התנגדו, ל- 34% במגזר אין דעה בנושא, 7% סירבו לענות.

 

יו"ר נעמת, גליה וולוך, בתגובה לממצאים: "גילינו שעמדות הציבור ליברליות ושוויוניות בהרבה מאלו של חלק מנבחריו. הבעת התמיכה של הציבור, במה שאמור להיות מובן מאליו לרובנו, היא בבחינת חדשות טובות וראוי לציין במיוחד את התמיכה הרחבה בשילוב נשים בתפקידים בכירים בממשל ובצה"ל גם בקרב האוכלוסייה הדתית. הדרך לשוויון מלא עוד ארוכה אך רוח גבית ותמיכה ציבורית שכזו הינם ללא ספק תנאי בסיסי לשינוי המציאות".