ערב ליל הסדר. עם ישראל התגייס, בעזרת עמותות שונות, להרים תרומה לכל מי שידו אינה משגת, ובלבד שאיש לא יוותר ללא ארוחת חג. דווקא בערב זה, על רקע המאמצים שעושים כולם, נחשפת פרשה מבישה, מרגיזה ומסמרת שער: כספים שנועדו לנזקקים, לניצולי שואה, שולשלו על פי החשד  לכיסיו של מי שאמור להשגיח ולשמור עליהם.

כשזה קורה אצל חילונים, זה מרגיז, מעצבן, ומאוס. כשזה קורה אצל החרדים, גם אם אצל מעטים בלבד, זה זועק לשמים, גורם להרים עיניים אל על  ולשאול שאלות, ואפילו קשות מאוד.

בחודשים האחרונים אני וכתבי פלילים האחרים מקבלים ידיעות על אירועים פליליים קשים בהם מעורבים חרדים. תמיד היו אירועים לא נעימים בהם מעורבים חרדים, כמו בכל מגזר, אבל נראה כי המקבץ לאחרונה מכעיס במיוחד. הידיעה אחרונה שהגיעה לידי היא בנוגע לחשדות על גנבת תרומות לנזקקים דווקא על ידי עמותות. עמותת "חזון ישועה" המוכרת, אם לדייק.

נזק בל ישוער למוסד התרומה ולדת

ראש העמותה ועשרה מעובדיו חברו יחד, לרמות, לגנוב ולרמוס את מי שזקוקים להם יותר מכל. כשקיבלתי את הידיעה על הפרשה, הרגשתי תחושת  קבס ורצון להקיא, בפרט בשל העובדה שבאותו הבוקר התקבלה הודעה אחרת על פריצה וגנבה של חבילות מזון לנזקקים ממחסן עמותה אחרת.

התופעה המכוערת הזו, של שוד עמותות, גורמת נזק בל ישוער, שכן תורמים פוטנציאלים יקפצו את היד ואת הכיס בגלל שלא יהיו בטוחים לאלו ידיים מגיעה תרומתם.

הפרשה הזו מצטרפת  למקבץ מעצרים של יחידות המשטרה לאחרונה. מעצרים של חובשי כיפות, ושל אנשים מהמגזר החרדי שתקפו מינית ילדים בירושלים ובבני ברק, מעצרים של שורת חובשי כיפה שהואשמו במעשה נוכלות, בגנבה במעשה מרמה. הרבה נחשף, הרבה עוד יותר חבוי.

אפילו פרשת אתר האינטרנט "חדרי חרדים" שקצה ממנה נחשף, גורמת לתחושה שרמסו את שם הדת, פגעו בה, המיטו קלון וחרפה. איפה האור לגויים? איפה עם הסגולה, איפה מקיימי המצווה "עם ישראל ערבים זה לזה"?

אנשים עם כיפות שמבזים את שם השם

אני לא דתיה, ואין לי דבר וחצי דבר נגד חרדים, נהפוך הוא. אבל נוכלים עם כיפות על הראש, בעלי לבבות שחורים כמו המעילים שהם לובשים, גורמים לי לרצון עז לשלוח אותם להישרף בגיהנום.

לא צריך לחבוש כיפה, ללכת לבית הכנסת ולהחרים את שירת הנשים על מנת להיות מאמין, ירא שמים ובעל נשמה טהורה. אני מכירה דתיים רבים כאלה, ולא פחות חילוניים כאלה.

כל אותם "רבנים" לכאורה, שמבזים את שם השם ונושאים שמו לשווא, גורמים נזק לכולנו, למגזר שלם שפניו מולבנות ברבים, ועם שלם שנחשב לעם סגולה נותר עם כתם שחור שזועק לשמיים.