בשבוע שעבר מצאתי את עצמי עומדת מול השלט הבא: "הילודה היא שתציל את קיומנו כמדינה יהודית. אגודת אפרת". השלט הוצב באחד הצמתים בשטחים ליד ההתנחלות בית אל. השלט הזה חושף את מטרותיה האמיתיות של אגודת אפרת, המתיימרת להציג את עצמה כאגודה פמיניסטית ליברלית שמציגה לנשים את כל האופציות כשהן עומדות בפני הריון לא מתוכנן, על מנת שלא תצטערנה ותתחרטנה על המעשה שלהן.

מטרותיה של אגודת אפרת היא לא למנוע הפלות כדי שנשים לא תצטערנה, אלא לעודד את הילודה היהודית כדי ללחום את "המלחמה הדמוגרפית" מול הפלשתינים. אז שלא יבלבלו לי את המוח שהם אגודה פמיניסטית. כל אגודה שעושה שימוש בנשים וברחמן למען מטרות דמוגרפיות או פוליטיות אינה אגודה פמיניסטית.

משנים את האג'נדה מחוץ לגבולות הקו הירוק

ואני שואלת את עצמי, מה פשר הפער בין השלט שמוצב בתל אביב, בתוך תחומי הקו הירוק, לשלט שהוצב בשטחים, מחוץ לגבולותיה החוקיים של מדינת ישראל? מהאתר של אגודת אפרת ניתן ללמוד שמטרותיה המוצהרות של האגודה הן:

"אגודת אפרת שמה לעצמה מטרה מרכזית להביא לידיעת נשים השוקלות הפלה, מידע רלוונטי המאפשר להן לקבל החלטה חופשית, משוחררת מלחצים חברתיים וממסדיים הרואים בהפלה את הפתרון להריונות לא מתוכננים. אגודת אפרת סבורה שהפלה, שאינה הכרחית, תוכל להתבצע, רק לאחר שהאישה ההרה יודעת היטב את כל העובדות וההשלכות הנובעות ממהלך גורלי זה. האישה  תחליט רק בהתאם לשיקול דעתה ורגשותיה האישיים האמיתיים, על בסיס המידע אשר אנו רואים בו חובה אנושית ומוסרית לספק לאישה ההרה. באגודת אפרת הצטבר מידע רב בנושא, המביא אותנו למסקנה שרוב האמהות המבצעות הפלה יזומה, עשו זאת מתוך מצוקה חולפת ולא מודעות עד תום למשמעותה של הפלה יזומה".

 אז מה הקשר בין מטרותיה של האגודה לשלט שהוצב ליד בית אל?

בעמוד הראשי של האגודה נמצאת הכותרת הבאה "אפרת - אגודה לעידוד הילודה" ואילו כשפותחים את טופס ניהולה התקין של האגודה כתוב "אפרת – האגודה לעידוד הילודה בעם היהודי". מה שמעיד שאגודת אפרת היא אגודה מניפולטיבית, שמטרותיה המוצהרות כלפי אזרחיה ובעיקר אזרחיותיה היהודיות של מדינת ישראל אינן אותן מטרות לכלל אזרחיותיה של מדינת ישראל, והמסרים בתוך הקו הירוק אינם מסרים מחוצה לו.

גברים מחליטים שהפלה זה רצח תינוקות

ומה שעוד יותר מדהים הוא שכמעט כל מה שכתוב על צוות האגודה, תורמי/ה, רבניה, הוא שהם על טהרת הגברים בלבד. חוץ מהאישה שנמצאת בהריון לא מתוכנן, כל המידע באתר מופנה לגברים. גברים מחליטים שהפלה זה רצח תינוקות, וגברים מחליטים שהסיבה העיקרית להפלה היא סיבה כלכלית.

השיח באתר של אגודת אפרת נוגד מכל וכל את השיח הליברלי של זכות האישה על גופה, למרות טענותיו של המפרה הלאומי ומנכ"ל האגודה ד"ר שוסהיים, בכך שהוא מניח שמצבה הכלכלי היא הסיבה העיקרית להפלה. בעיני הרבה יותר חשובות הנסיבות בהן האישה נכנסה להריון, מאשר האם הפלה היא רצח או לא.

מדוע נשים מוצאות את עצמן בהריון לא מתוכנן, בעידן בו יש אין ספור אמצעי מניעה, והנגישות אליהם במדינת ישראל היא סבירה פלוס? האם לכל אישה בהכרח יש שליטה על מי ייכנס לגופה, באילו תנאים, איך ייכנסו אליה ומתי? האם לכל אישה יש את האמצעים הכלכליים ואת המידע הרלוונטי להשגת אמצעי מניעה? כמה זכויות יש לנשים על גופן באמת? והאם לכל הנשים יש את הזכות על גופן?

עד שלא נהיה חופשיות באמת, גופנו יהיה ברשותנו, ולנו תהיה השליטה הבלעדית לקבוע מי ייכנס לגופנו, באופן בו אנחנו רוצות, הפלות יצטרכו להמשיך להיות חוקיות, לגיטימיות והכרחיות. ושום אגודה שרוצה לנצח את המלחמה מול הפלשתינים לא תקבע אחרת.